Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Rayon haqqında

  Azərbaycan Respublikasının 26 noyabr 1991-ci il tarixli, 279-XII nömrəli qanununa əsasən DQMV ləğv edilərək Martuni və Hadrut rayonlarının bazası əsasında Xocavənd rayonu yaradılmışdır. Rayonun ümumi sahəsi 1458 kvkm, əhalisi 13359 nəfərdir. Rayonda 1 şəhər (Xocavənd şəhəri-rayon məkəzi), 2 iri qəsəbə (Qırmızı Bazar və Hadrut), 81 kənd var. Olduqca əlverişli coğrafi mövqeyə və şəraitə malik Xocavənd rayonu Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Xocalı rayonları ilə həmsərhəddir.

Üzümü və yaşıl mərməri ilə məş­hur olan Rayonda əsas təsərrüfat sahələri heyvandarlıq, üzümçülük, quşçuluq, taxılçılıq, bostançılıq və tərə­vəz­çi­lik­dir. Rayonda arpa, buğda, qarğıdalı, soğan, kartof, yem çuğunduru və bostan-tərəvəz bit­kiləri yetişdirilir. Ra­­yon ərazisində Bağırxan, Qırmızı Bazar, Mədə Bulağı, Baba Bulağı, Ballı Bulaq və s. onlarla istirahət zonaları var.

Rayonun relyefi əsasən dağlıqdır. Şərqdə və cənub şərqdə əsasən dağətəyi düzənliklərdir. Qarabağ dağ silsiləsinin cənub-şərq qolları bu rayonun ərazisində dağətəyi düzənliyə çevrilir. İqlimi çox yerdə qısa quraq keçən mülayim isti, qışı quraq keçən soyuqdur. Çayları (Xonaşençay, Köndələnçay, Qozluçay, Quruçay, Çaxmaqçay, Alıçay, Atautçay, Binəçay və s.) Kür-Araz hövzələrinə aiddir. Bitki örtüyündə kolluq və seyrək meşəli çəmənlər üstün­lük təşkil edir. Kolluqlar və enliyarpaq meşələri var.Bəşər sivilizasiyasının beşiklərindən biri olan Xocavənd bölgəsi antik, orta əsrlər, yeni və müasir dövr maddi-mədəniyyət nümunələri və tarixi abidələrlə zəngindir.

Bu bölgədə ilk insanların yaşadıqları mağaralara, qədim yaşayış yerlərinə, erkən şəhər mədəniyyəti qalıqlarına, möhtəşəm qala divarlarına, müxtəlif dövrlərdə inşa edilmiş türbələrə, daş-qoç heykəllərə - ümumiyyətlə, nadir mədəniyyət nümunələrinə tez-tez rast gəlirik. Xocavənd ərazisində çoxlu sayda (72) dünya və Respublika əhəmiyyətli tarixi-memarlıq və mədəniyyət abidələri vardır. Bunlar Azərbaycan xalqının tarixini, mədəniyyətini, adət-ənələrini göstərən abidələrdir.

Azərbaycanın sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni və elmi həyatında özünəməxsus rol oynayan Xocavəndin hər daşı, hər qayası, hər mağarası tarixin əsl canlı şahididir. 1988-ci ilin fevralından başlayan I Qarabağ müharibəsində, atəşkəs dövründə    və Vətən  mühari­bə­sində ümumilikdə  Xocavənd rayonu 157 şəhid (onların 13 nəfəri qadın, 13 nəfəri uşaqdır) vermişdir.

2 oktyabr 1992-ci il tarixdə Xocavənd rayonu Ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdur. Xocavənd rayonunun kəndlərinin işğal tarixləri:

 • Tuğ kəndi 30.10.1991
 • Salakətin kəndi 30.10.1991
 • Xocavənd kəndi 19.11.1991
 • Axullu kəndi 09.01.1992
 • Qaradağlı kəndi 17.02.1992
 • Muğanlı kəndi 02.10.1992
 • Əmirallar kəndi 02.10.1992
 • Kuropatkin kəndi 02.10.1992
 • Günəşli kəndi 23.07.1993
 • Xətai kəndi 20.08.1993

  Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində döyüş meydanında  1 qəsəbə 45 kənd işğaldan azad olunmuşdur. 

  1. Hadrut qəsəbəsi          09.10.2020

  2. Sur kəndi                     09.10.2020

  3. Qoçbəyli kəndi            09.10.2020

  4. Bulutan kəndi              14.10.2020

  5. Məlikcanlı kəndi           14.10.2020

  6. Qırmızıqaya kəndi       14.10.2020

  7. Dağdöşü kəndi             14.10.2020

  8. Tağaser kəndi              14.10.2020

  9. Edişə kəndi                  15.10.2020

  10. Düdükçü kəndi           15.10.2020

  11. Edilli kəndi                  15.10.2020

  12. Çiraquz kəndi             15.10.2020

  13. Xırmancıq  kəndi         16.10.2020 

  14.  Ağbulaq  kəndi           16.10.2020 

  15.  Axullu   kəndi              16.10.2020 

  16. Ağcakənd  kəndi          20.10.2020

  17. Mülkidərə  kəndi           20.10.2020

  18. Daşbaşı  kəndi             20.10.2020

  19. Günəşli  kəndi             20.10.2020

  20. Çinarlı  kəndi               20.10.2020

  21. Dolanlar  kəndi            23.10.2020

  22. Bünyadlı kəndi             23.10.2020

  23. Ataqut kəndi                07.11.2020

  24. Hünərli kəndi                07.11.2020

  25. Susanlıq kəndi             09.11.2020

  26. Binə   kəndi                  09.11.2020

  27. Tuğ kəndi                     09.11.2020

  28. Ağdam  kəndi               09.11.2020

  29. Azıx kəndi                    09.11.2020

  30. Köhnə Tağlar kəndi      09.11.2020

  31. Salakətin kəndi            09.11.2020

  32. Zoğalbulaq kəndi         09.11.2020

  33. Arakül  kəndi                09.11.2020

  34. Tağaverd kəndi             09.11.2020

  35. Arpagədik kəndi           09.11.2020

  36. Zərdanaşen  kəndi       09.11.2020

  37. Şıxer (Şəhər)  kəndi      09.11.2020

  38.Quşçular                        09.11.2020

  39. Böyük Tağlar                 09.11.2020

  40. Məmməddərə               09.11.2020

  41.Cilən                              09.11.2020

  42.Binədərəsi                     09.11.2020

  43.Məlikcanlı                      09.11.2020

  44.Dərəkənd                       09.11.2020

  45.Şahyeri                          09.11.2020

  46.Çaylaqqala                     09.11.2020

Xocavənd rayonu ərazisində, Salakətin kəndinin yaxın­lığında (Quruçay vadisində) 1,5 milyon il yaşı olan Azıx mağarası, həmçinin qədim tarixə malik Tağlar mağarası, Tuğ kəndi ərazisində yerləşən V-VIII əsrlərə aid «Ritiş» qalası, Ərgünəş dağının yamacında sıldırım qayalar üzərində yerləşən «Ərgünəş» qalası, Düdükçü kəndi ətrafında XIII əsrə aid «Rzaqulu Bəy» türbəsi, Xocavənd kəndi yaxınlığında «Aşıqlı Qoşa» günbəzi, Böyük Tağlar kəndində «Alban» məbədi (1241-ci il), Tuğ kəndindəki «Qırmızı» məbəd adlı X əsrə aid tarixi memarlıq və incəsənət abidələri və s. var. Erməni təcavüzü nəticəsində rayonun dağıntıya məruz qalmış mədəni və dini abidələrinə nümunə olaraq Tuğ kəndinin 5 kilometrliyindəki V əsrə aid Alban kilsəsi, I-V əsrlərə aid Alban qəbiristanlıqları, Salakətin kəndi əra­zi-sindəki Dəmirov və Dağdağan ocaqları, Xocavənd kəndi ərazisində yerləşən Cicim ocağı, Qaradağlı kəndinin ərazisində qeydə alınan və III-VI əsrlərə aid olan Alban qəbiristanlıqları, Əmirallar kəndi yaxın­lı­ğındakı (keçmiş Bəhrəmli kəndi ərazisində) Bəhrəmli piri, Muğanlı kən­dində yerləşən Seyid Rza günbəzi, Qaradağlı kəndi əra­zisindəki Yel piri və neçə-neçə qiymətli maddi memarlıq abidələrini göstərmək olar. Xocavənd torpağı ölkəmizə çoxlu sayda tanınmış siyasətçilər, mədəniyyət xadimləri, rəssamlar, şairlər, yazı­çılar, jurnalistlər, müğənnilər, idmançılar, sərkər­dələr, igidlər bəxş etmişdir.

Xocavənd toponimi 2 hissədən - Xoca sözündən və vənd komponentindən ibarətdir. Xoca sözü türk dilində «müəllim, öyrətmən» anlamındadır. Vənd komponenti İran dillərində «uşağı, nəsli, törəməsi» mənasını daşıyır.

Keçidlər